Kaarten en atlassen hebben ons geholpen om de wereld om ons heen te verkennen en beter te leren kennen. Honderden jaren geleden konden zeevaarders door goede kaarten de kortste of veiligste weg vinden naar hun bestemming. En ook nu gebruiken we kaarten en atlassen om de toeristische route naar onze bestemming te plannen, om meer te leren over de omgeving en de historie ervan of om alternatieve wegen te zoeken om files te ontwijken.

Het doel van de Digitale Atlas Europa is om een vergelijkbaar inzicht te creëren voor de digitale wereld. Door goede kaarten en atlassen krijgt de burger een beter beeld van hoe digitale systemen deel uitmaken van het dagelijks leven, waardoor hij meer vertrouwen zal krijgen in de digitale wereld en zijn vaardigheden voor deelname eraan zal kunnen vergroten. Dit zijn ook doelstellingen van de Digitale Agenda van de Europese Commissie.

Op deze site zijn de nodige voorbeeldplaten te vinden. Een recente toepassing van kaarten is de Zorgkaart Curaçao 2014 die is opgesteld door het Volksgezondheid Instituut Curaçao.

zorgkaart_curacao_eindversie__1398354487


Onderstaande plaat van de gezondheidszorg in Nederland is enige tijd geleden toegevoegd. Bij deze plaat is ook een uitgebreide toelichting beschikbaar.

IAN - zorg in NL - 0.89

Daarnaast is een plaat van het betalingsverkeer in Nederland beschikbaar.

IAN---betalingsverkeer-in-NL---0.6

De Digitale Atlas Europa bestaat uit dertig nationale atlassen. De burgers in elk land maken de digitale atlas van het eigen land. Zij gebruiken publiek toegankelijke informatie om de kaarten te maken. Er zijn 10 socio-economische gebieden gekozen om het dagelijkse leven mee te illustreren:
Betalingsverkeer
• Transport
• Energie
• Gezondheidszorg
• Onderwijs
• Gebouwen
• Communicatie en informatie
• Veiligheid
• Digitale identiteit
• Voedsel

Instanties in het land die verantwoordelijk zijn voor een gebied valideren de kaarten van het gebied. In deze zin kloppen de kaarten met de digitale werkelijkheid. De atlas biedt zo veel mogelijk feitelijke informatie. Beoordelingen volgens bepaalde invalshoeken zijn belangrijk, maar vormen geen onderdeel van de atlas.

Naast een hoofdkaart van een gebied is er er ruimte om nevenkaarten van het gebied te maken die onderdelen van hoofdkaart verder uitwerken, of onderwerpen illustreren die niet de hoofdkaart gehaald hebben.

De visualisatie aanpak van de kaarten van het betalingsverkeer en de gezondheidszorg wordt aangeboden voor hergebruik, maar is geen voorwaarde van de redactieraad voor publicatie van kaarten. Het concept van de digitale atlas wordt besproken in een artikel dat gepubliceerd is juni 2011 in het tijdschrift Informatie.

Digitale Atlas Europa is een gezamenlijk persoonlijk initiatief van Jan Turk (ITsucces), Gert Florijn (M&I/Partners) en Adri de Bruijn (PwC). Zij vormen ook de redactieraad van www.digitalatlaseuropa.eu en zijn houder van deze site. Het concept is van nature open: een ieder wordt uitgenodigd om kaarten van digitaal Nederland te maken en aan te bieden voor publicatie op deze site.

De initiatiefnemers nodigen u uit om een kaart te maken van een van de 10 gekozen socio-economische gebieden in Nederland. Zij hebben zelf concept kaarten opgesteld van het betalingsverkeer in Nederland en de de gezondheidszorg in Nederland. Deze kaarten worden opgenomen op deze site. Zij nemen graag kaarten op van u. De enige voorwaarde is dat de kaarten in voldoende mate sporen met het concept van de Digitale Atlas Europa. Het intellectuele eigendom van elke kaart berust bij de maker van de kaart en blijft daar berusten als de kaart (ook) wordt gepubliceerd op www.digitalatlaseuropa.eu.

Voor opmerkingen, ideeën of bijdragen, stuur een email.