De Jury

Home
 
Over het NK ICT Architectuur
 
• NK ICT Architectuur 2007
Overzicht
Juryrapport
 
• NK ICT architectuur 2006
Overzicht
Juryrapport
 
• NK ICT architectuur 2005
Overzicht
Juryrapport
 
• NK ICT architectuur 2004
Overzicht
Juryrapport
 
Contact
 

Juryleden

Een deskundige en onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen en zal een juryrapport publiceren. De jury is samengesteld met het idee om diverse relevante aspecten voor ICT-Architectuur herkenbaar terug te laten komen bij de juryleden. Het volgende overzicht geeft een idee van de juryleden en hun positie. Uiteraard is dit een beknopte samenvatting die geen recht doet aan de rijke ervaring die iedereen heeft, maar het geeft wel enig inzicht in de diversiteit die binnen de jury aanwezig is.

Jurylid Invalshoek Functie
Lidwine van As Systeemarchitect Zelfstandig IT-consultant. Co-auteur van de winnende architectuurbeschrijving van Albert Heijn bij NK ICT-Architectuur 2004.
Bas Bakker Proces en opdrachtgever Manager projecten en processen met informatiemanagement in portefeuille bij zorgverzekeraar Menzis
Jan de Brieder Infrastructuur Architectuur IT Architect ABN Amro
Pieter Cloo Eigenaar / opdrachtgever Raad van Bestuur UWV, portefeuillehouder ICT
Gert Florijn Applicatie architectuur Managing Consultant CIBIT|SERC ICT Adviseurs
Paul Grefen Enterprise en Systeem Architectuur Hoogleraar (TU/e)
Bert Mulder Strategische inzet van ICT, Mens-Machine interactie, Gebruiker Oprichter de informatie­werkplaats en Lector Informatie, Techniek en Samenleving aan de Haagse Hogeschool
Gerrit Muller Productarchitectuur Research Fellow Embedded Systems Institute
Remko van der Pols Beheer Managing consultant binnen PinkRoccade en docent aan diverse postdoctorale opleidingen

Hier treft u extra informatie aan met een beknopte beschrijving van de activiteiten van de verschillende juryleden.

 

Meer:

- Details over de jury


@copyright 2004-2011 NK ICT Architectuur

Mail: info@nkictarchitectuur.org