Inzendingen

Home
 
Over het NK ICT Architectuur
 
• NK ICT Architectuur 2007
Overzicht
Juryrapport
 
• NK ICT architectuur 2006
Overzicht
Juryrapport
 
• NK ICT architectuur 2005
Overzicht
Juryrapport
 
• NK ICT architectuur 2004
Overzicht
Juryrapport
 
Contact
 

De inzendingen

Voor het NK ICT Architectuur 2007 zijn acht erkende inzendingen ingediend. Wij danken de eigenaren van de architectuurbeschrijvingen voor hun toestemming om te publiceren op deze website. Voor een printbaar overzicht van de inzendingen klik hier.

In onderstaande tabel is de belangrijkste informatie over de inzendingen terug te vinden. Hier is ook aangegeven welke gegevens zijn te downloaden. Aangezien sommige inzendingen uit meer dan één document zijn soms meerdere donwloads beschikbaar.

De inzendingen zijn (in willekeurige volgorde):

Organisatie Titel Inzender Beschikbare bestanden
Gemeente Rotterdam Domeinarchitectuur Dienstverlening Ria van Rijn De architectuurbeschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie Strategie Architectuur Informatie Basisvoorziening Veiligheid Dick Kaas

Documenten: Kernpuntennota A-IBV, Plaat "A-IBV referentiestandaarden",
Zelfevaluatie van ICT-initiatieven op A-IBV compliance, website www.a-ibv.nl (gastaccount beschikbaar)

Gemeente Rotterdam Concern informatiearchitectuur Ria van Rijn De architectuurbeschrijving N.B. Deze inzending bestaat uit een (zelf startende) CD met diverse presentaties en animaties. De download is een zip file met al de bestanden van de CD en een leesmij.doc. Dit bestand is ca. 450 MB groot.
KLPD Role-Based Access Control, Policy and Implementation Aart van Dijk

De architectuurbeschrijving

KPN Telecom Gegevensuitwisseling (interfacing) van applicaties met behulp van een message broker Aart van Dijk

De architectuurbeschrijving

Technische Universiteit Delft GIRAF - (General Information RetrievAl Facilities) Aart van Dijk De architectuurbeschrijving
Duits-Nederlandse Windtunnels Architectuur GAIUS systeem voor automatisering van windtunnels Imtech Technical Systems De architectuurbeschrijving
Rijkswaterstaat Enterprise Ontology based Application Portfolio Rationalization at Rijkswaterstaat Martin Op 't Land, Karin Middeljans en Vincent Buller

De architectuurbeschrijving

 @copyright 2004-2011 NK ICT Architectuur

Mail: info@nkictarchitectuur.org