Gert Florijn


Ik ben een ervaren IT adviseur, gespecialiseerd in het ontwerp, de ontwikkeling en de evolutie van (ingewikkelde) systemen en landschappen; dat wordt ook wel “ICT-architectuur” genoemd. Ik focus op het creëren van overzicht en inzicht in complexe IT vraagstukken om zo te komen tot gedragen oplossingen.

Momenteel ben ik principal adviseur bij M&I/Partners en actief binnen de landelijke overheid, de zorg en lokale/regionale overheden. Eerder heb ik gewerkt voor DNV, CIBIT Adiviseurs|Opleiders, de Universiteit Utrecht, SERC – Software Engineering Research Centre, en de HIO Enschede. Zie LinkedIn en mijn M&I profiel voor meer achtergrond.

Het verbeteren van de ICT-praktijk in Nederland is een rode draad in mijn werk. Vanuit die insteek was ik eerder ook mede-initiatiefnemer van het NK ICT architectuur, de Digitale Atlas Europa en de blog-site Architectuur met een hoofdletter P.

De pagina ICT-Praktijk (under construction) is bedoeld voor wat observaties en publicaties over IT-complexiteit in de praktijk en hoe we daar als professionals beter mee om kunnen gaan.

Een volledig overzicht van al mijn publicaties is hier te vinden. Informatie over (oudere) wetenschappelijke publicaties is te vinden bij ResearchGate.